ฺBeeCleansCool โรงเรียนสะอาดอากาศดี

ชื่อโครงการ       BeeCleansCool โรงเรียนสะอาดอากาศดี ปราศจาก PM 2.5

โดย                   BeeyondBZ.com / บริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด

ความเป็นมา      

            ปัจจุบัน ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป และมีความรุนแรงในพื้นที่หลายจังหวัด เช่นกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหาฝุ่น PM 2.5 กระจายครอบคลุมทุกเขตในพื้นที่ ส่งผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กซึ่งเป็นอนาคตของประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด จึงได้จัดทำโครงการ BeeCleansCool โรงเรียนสะอาดอากาศดี ปราศจาก PM 2.5 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเรียนในพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 

รายละเอียด

ในการดำเนินงานโครงการ BeeCleansCool อากาศสะอาดโรงเรียนปราศจาก   PM 2.5 นี้  มีกิจกรรมสำคัญ ส่วนคือ

                  1.) การติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่น PM 2.5 ที่โรงเรียนเป้าหมาย เพื่อเป็นระบบเตือนแจ้งให้โรงเรียนแต่ละแห่งทราบถึงสภาวมลพิษทางอากาศบริเวณโรงเรียน และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

                  2.) การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 เพื่อทำให้ห้องเรียนแต่ละห้องมีอากาศที่สะอาดปราศจากฝุ่น PM 2.5 สามารถใช้จัดการเรียนการสอนตามปกติได้ และเกิดผลกระทบต่อพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็ก โดยติดตั้งเครื่องฟอกอากาศประมาณโรงเรียนละ 5-10 เครื่อง หรือ ตามความเหมาะสม

            กลุ่มเป้าหมาย

            ระยะที่ 1. โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน  50  แห่ง และ  ขยายตามความเหมาะสม/งบประมาณในระยะต่อไป

            ระยะเวลาดำเนินการ

            ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนธันวาคม  2564

 

********************************

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 065-549-7955

 

 

 

อันตรายจากฝุ่น PM 2.5

อันตรายฝุ่นPM 2.5 มีอยู่รอบตัวเรา
#BeeCleansCool project
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือเทียบขนาดได้ประมาณ 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมของคนเรา ขนาดดังกล่าวเล็กจนขนจมูกที่ทำหน้าที่กรองฝุ่นของคนเราไม่สามารถกรองได้ จึงแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายได้ ฝุ่นเป็นพาหะนำสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก และสารก่อมะเร็งอื่นๆ ยิ่งทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตในห้องที่เป็นพื้นที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเททำให้ฝุ่นละอองไม่สามารถถ่ายเทออกสู่ภายนอก จึงเอื้อต่อการสะสมสารที่ก่อให้เกิดมลพิษได้มากกว่าพื้นที่เปิด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายด้านเช่น
ระบบทางเดินหายใจ
ระบบตาและการมองเห็น
ระบบผิวหนัง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
เสี่ยงต่อภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง
ส่งผลต่อสตรีมีครรภ์ ทำให้น้ำหนักของทารกในครรภ์ลดลง
ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดี เราจึงควรติดตามข่าวสารคุณภาพอากาศของบริเวณที่เราพักอาศัย สถานที่ทำงาน โรงเรียนของบุตรหลาน และสวมหน้ากากที่สามารถช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 เป็นประจำในช่วงคุณภาพอากาศมีปัญหาฝุ่นเกินมาตรฐาน ./.
ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดี เราจึงควรติดตามข่าวสารคุณภาพอากาศของบริเวณที่เราพักอาศัย สถานที่ทำงาน โรงเรียนของบุตรหลาน และสวมหน้ากากที่สามารถช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 เป็นประจำในช่วงคุณภาพอากาศมีปัญหาฝุ่นเกินมาตรฐาน
ด้วยความห่วงใยจาก โครงการ #BeeCleansCool project by BeeyondBZ.com

BeeCleansCool

 • เครื่องฟอกอากาศ Masterkool MTK-AP04 รุ่นฮิตติดคอนโดฯ
  4,990.00 ฿
  5,990.00 ฿  (-17%)
 • MASTERKOOL Air Purifier เครื่องฟอกอากาศรุ่น MTK-AP03
  11,990.00 ฿
  12,990.00 ฿  (-8%)
 • เครื่องฟอกอากาศ ฮาตาริ รุ่น AP12R1 สีขาว
  5,990.00 ฿
  9,990.00 ฿  (-40%)
 • Hatari AP12 / PM2.5
  6,950.00 ฿
  9,900.00 ฿  (-30%)