Dr.Kidchen

โครงการ ตู้อาหารโรงเรียนและชุมชน เพื่อเด็ก และแม่

 

 นอกจากนี้ โครงการ Dr.Kidchen ยังมีการจัดสอนการทำอาหาร เบเกอรี่ และขนมฯลฯ แก่ เด็ก ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจ เพื่อร่วมสร้างโอกาสการทำมาหากิน การสร้างรายได้ให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ผู้สนใจ เตรียมตัวสมัครเรียนได้ในเดือน มีนาคม 2566 นี้ 

 

 

 

 

สาระน่ารู้เรื่อง วิตามิน เพื่อชีวิต

วิตามิน เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ ซึ่งคนเราควรได้รับวิตามินในแต่ละวันอย่างเพียงพอ เพื่อบำรุงร่างกายในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับวิตามินครบทุกตัว หรือได้รับอย่างเพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเรา โดยวิตามินที่ร่างกายควรรับได้นั้นมีหลากหลายชนิด และอาหารบางชนิดที่มีวิตามินเหล่านั้น บางคนก็ไม่สามารถกินได้ หรืออาจจะต้องทานอาหารในปริมาณมากเพื่อให้ได้วิตามิน นั่นจึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้คนได้รับวิตามินไม่เพียงพอ