ข้าวหอมมะลิแดง1kg.

SKU : organicr001

Price

120.00 ฿


130.00 ฿

 (-8%)
Quantity to buy
Total 120.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ข้าวหอมมะลิแดง มีคุณลักษณะพิเศษ คือประโยชน์ในการชะลอการดูดซุึมน้ำตาลของร่างกายเมื่อทานข้าวหอมมะลิแดง จึงเป็นผลดีต่อผู้ืที่ต้องการควบคุมน้ำตาบ หรือผู้ป่วยเบาหวาน ที่จะได้ทานข้าวหอมมะลิผลผลิตจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ที่มีคุณภาพ หอมอร่อย ดีต่อสุขภาพ