ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง Info room

เดินหน้าโครงการร่วมสร้างทศวรรษพอเพียงยั่งยืน ร่วมฉลอง 50 ปีเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน ประธานโครงการร่วมสร้างทศวรรษพอเพียงยั่งยืน เปิดเผยว่า โครงการกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรก เมื่อพ.ศ. 2517 อันถือเป็นเมล็ดพันธุ์แรกแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนยุคใหม่ของสังคมไทยและโลก

ในปี พ.ศ.2567 นี้ เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปี นับแต่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์แรกแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความพอเพียงแก่สังคมไทย ดังนั้นทาง ชมรมสื่อเพื่อความยั่งยืน  www.BeeyondBZ.comจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมโครงการ “ร่วมฉลอง 50 ปีเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมสร้างทศวรรษพอเพียงยั่งยืน” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้คนไทยสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาสังคมไทยให้เจริญมั่นคงถาวรสืบไป

สำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินการในโครงการ ประกอบด้วย

  1. กิจกรรมการจัดสำรวจ “รางวัลยอดยั่งยืน” (Super ESG Sustainable Awards) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาองค์กรดีเด่น ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน และนำมาประกาศเชิดชูให้สาธารณะทราบ รวมถึงให้หน่วยงาน/องค์กรอื่นสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น การส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นคู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ ฯลฯ
  2. กิจกรรมการเผยแพร่สารสนเทศ “ดาวพอเพียงยั่งยืน” (Super ESG Sustainable Stars) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เชิดชูองค์กรที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืน โดยเผยแพร่สารสนเทศให้สาธารณชนทราบ และนำไปเป็นแบบอย่าง  
  3. กิจกรรมความร่วมมือ และ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาอย่างพอเพียงยั่งยืนของ องค์กร และ หน่วยงาน ที่เข้าร่วมในโครงการ เช่น การจัดฝึกอบรมพิเศษ “วัคซีนพอเพียงยั่งยืน” ฯลฯ

โครงการดังกล่าว เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม หรือรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อติดตามข่าวสารได้ที่ www.BeeyondBZ.com หรือโทร. 065-549-7955

*******************************************************

 

*********************

วันพ่อ...ทำดีตามรอยพ่อ

ปุณณัฏฐา อริย์ธัชโภคิน ผู้อำนวยการโครงการ BeeCleansCool project บริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมผู้แทนจาก MasterKool มอบเครื่องฟอกอากาศและพัดลมไอเย็นสำหรับจัดทำห้องเรียนเย็นสะอาดปลอดภัย ให้เด็กนักเรียนอนุบาล โรงเรียนวัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ  เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ5 ธันวาคม 2564  โดยมี ผอ.รำไพพรรณ กฤษณพันธุ์ ผู้อำนวยการ ร.ร. พร้อมคณะครูและกรรมการสถานศึกษารับมอบ

 

 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ชวน SME ทุกท่านลงทะเบียนรับสิทธิ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สนใจคลิ๊ก)))

สวส. ชวนผู้สนใจทุกท่านฟังการบรรยายในหัวข้อ "สู้โควิด พิชิตโลกใหม่ ในตลาดออนไลน์" ผ่านแพลตฟอร์ม Thaitrade โดย คุณนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และคุณฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ     (สนใจคลิ๊ก) 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศบนแพลตฟอร์ม Thaitrade.com ขอเชิญชวนวิสาหกิจเพื่อสังคมสมัครเป็นสมาชิก Thaitrade.com เพื่อเชื่อมโยงกับ Thailandpostmart ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และเป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย และขอเชิญร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศในกิจกรรม Online Business Matching ครั้งที่ 2  

ช่องทางสมัครสมาชิก Thaitrade.com >>> https://www.thaitrade.com/home
คู่มือการสมัคร Thaitrade.com >>> https://cdn.thaitrade.com/stocks/extra/001538.pdf
ศึกษาการสมัครด้วยตนเองได้ที่ >>> https://shorturl.asia/k4lU2