จับตาปี 2021นี้ ใครจะเป็นหุ้นพอเพียงยั่งยืนตัวจริง