รวมพลังไทยสู้ภัยCOVID-19

รวมพลังไทยสู้ภัย COVID-19

ความรุนแรงการระบาด COVID-19 ระลอกล่าสุดของเมืองไทย ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สถิติยอดผู้ติดเขื้อที่เพิ่มทะลุวันละหมื่นห้าพันคน ส่วนยอดตายรายวันเกินร้อยยังมีให้เห็น และสถิติที่ว่านี้ ยังอาจถูกทำลายต่อไปอีกนาน

ผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงมาก เพราะยังไม่มีแววว่าจะดีขึ้นในเร็ววัน ผู้คนตกงาน ไร้อาชีพ ไร้ปัจจัยพื้นฐานในชีวิต และปัญหาอื่นๆอีกคณานับ

แต่เราเชื่อว่า เมืองไทยจะรอดพ้นวิกฤตครั้งนี้

เพราะแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินแห่งคุณธรรม มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักร่วมกับทุกศาสนาในการค้ำจุนสังคม

เราเชื่อว่าแผ่นดินไทย มีพระสยามเทวาธิราชทรงปกป้อง มีบุญบารมีแห่งองค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่เสียสละ สั่งสมบุญให้ ลูกหลานไทยได้อยู่ร่มเย็นมาตลอด  เราเชื่อว่า คนไทยทุกคน ทุกองค์กร ทุกกิจการ เป็นผู้มีพื้นฐานจิตใจดี เอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยเฉพาะยามตกทุกข์ได้ยาก

เช่นในปัจจุบัน ทุกคน ทุกองค์กร ทั้งอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง จะเป็นพลังสำคัญนำชาติของเรากลับมาแข็งแกร่งในไม่ช้า

คนดีๆ องค์กรดีๆ ในยุค COVID-19 เหล่านี้ สมควรได้รับการชื่นชมเชิดชู สนับสนุนตอบแทนคุณงามความดีที่ทำให้กับบ้านเมืองของเรา และ

เป็นให้คนรุ่นต่อไปใช้เป็นแบบอย่างในการนำพาชาติบ้านเมืองไทยของเราให้วัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นไป

คนดีๆ องค์กรดีๆ ในยุค COVID-19 เหล่านี้เป็นใครบ้าง เตรียมพบกันเร็วๆนี้