D bank ธนาคารความดี

โครงการ ธนาคารความดี มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และทุกคนในสังคม ที่มีความตั้งใจทำดี ได้รับผลดีตามที่ตนคาดหวัง

โดยในโครงการจะมีการ เปิดบัญชีออมดี ไว้คอยสะสมความดีของเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งความดีที่สะสมเก็บออมไว้ สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของ สินค้า หรือบริการที่อยู่ในโครงการของ BeeyondBZ.com 

 

 

 

 

 

Organic Products Market

 • ข้าวหอมมะลิแดง1kg.
  120.00 ฿
  130.00 ฿  (-8%)
 • ฟาริด เกลืออโรมาขัดผิว
  80.00 ฿
  90.00 ฿  (-11%)
 • ฟาริด เกลืออโรมาขัดผิว
  80.00 ฿
  90.00 ฿  (-11%)
 • ฟาริด เกลืออโรมาแช่เท้า
  80.00 ฿
  90.00 ฿  (-11%)

RICE

 • ข้าวดอยกรุง
  50.00 ฿
  55.00 ฿  (-9%)
 • ข้าวหอมมะลิเมืองช้าง
  230.00 ฿
 • ข้าวหอมมะลิ
  100.00 ฿
 • ข้าวกล้องหอมนิล
  110.00 ฿

Plant-Based

 • Caesar Dressing
  139.00 ฿
  179.00 ฿  (-22%)
 • Japanese sesame dressing
  139.00 ฿
  179.00 ฿  (-22%)
 • crispy pork
  130.00 ฿
  150.00 ฿  (-13%)
 • หมูสับจำแลง
  130.00 ฿
  150.00 ฿  (-13%)

Smart Farmer1

 • รถขุดขนาดเล็ก 16HP
  775,000.00 ฿
 • เครื่องยนต์ดีเซลการเกษตร คูโบต้า RT
  33,250.00 ฿
 • เครื่องยนต์ดีเซลการเกษตร คูโบต้า
  39,800.00 ฿
 • รถดำนา
  740,000.00 ฿