• วันพ่อ...ทำดีตามรอยพ่อ ปุณณัฏฐา อริย์ธัชโภคิน ผู้อำนวยการโครงการ BeeCleansCool project บริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมผู้แทนจาก MasterKool มอบเครื่องฟอกอากาศและพัดลมไอเย็...

  • 1548231572849.jpg
    โลกของการเรียนรู้ยุค New Normal ได้เปลี่ยนไป ทำอย่างไรเราจึงจะติดตามก้าวทันโลกได้อย่างยั่งยืน ติดตามได้ที่นี่้… ...การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึ...