• วันพ่อ...ทำดีตามรอยพ่อ ปุณณัฏฐา อริย์ธัชโภคิน ผู้อำนวยการโครงการ BeeCleansCool project บริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมผู้แทนจาก MasterKool มอบเครื่องฟอกอากาศและพัดลมไอเย็...

  • 1548231572849.jpg
    โลกของการเรียนรู้ยุค New Normal ได้เปลี่ยนไป ทำอย่างไรเราจึงจะติดตามก้าวทันโลกได้อย่างยั่งยืน ติดตามได้ที่นี่้… ...การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึ...

  • DrJack2022.png
    เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการประยุกต์ใช้… https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/news/557-2022-03-17-08-58-57?fbcl...